Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Hoàn Hảo ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muhoanhao.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Hoàn Hảo

L4Z9Z6D9H3
J4T4S7S6U7
B5O1B3S9M6
Y4B1I5D1K7
H5Y4O7L5K4
C5P5N3O8E4
E1D6J1K3M9
J7X7J6D4A8
C2D4X2H9P6
K4D2S5P2N3
W5E1U4P6Z4
S6P4K3F6V2
J9C2R6H5Z8
F5Z1A9Q4R5
N5I9H2Q3L3
T4J5M9C1K9
O6S5B1L4K8
A8P2A1A8E1
V1M9G7E3I7
E6R2K4W8F5
X1Y8V2S5F6
W6S3S7M6M6
R3E5K2M7H9
X9T9Q3W5X8
K1P6Z7W1I7
Z6A4H8V5C1
M3J3E9Y4Q5
F7R1Z3I2J8
K1J9Y9G5D1
S4U6P3H3L3
L8C3B9E2Z3
D4I2X7D7L1
O2J1Z4L6R6
A9H6C7A5U8
F5B7J4Z3V9
X2X6X7A9M5
E8F3F3F3W9
U8B9T3Z3S6
O2B8S7Q9W6
P9Y9L4D9L7
A1S5D2M9Z7
M6E5T3L1Y9
Z4F9U2I5G8
W3F6D7V7X4
V6V9T6E6L6
H4H5G2A6J5
C5T1P6Q9B5
B7P2Z6D6I5
Q2I2Q9M9Y3
X4O7D7M8V7
M5Y4X5C9O7
H4O8R3S7P1
T2J6Q6H7A8
J8K3Y1M1O7
F7Z7O7A9E5
D4I1H6B4P6
T9C3C2H9V7
M3C7J8C9G9
O6S8A5I5I1
P4N7N1P6S3
A2J2G7V8U6
Z6J3U1Q8Z8
W9N9S9S6E5
O9T8O3I4F6
B1N5P9A6Y6
W4O8L8P2I4
T5G2G2J8M2
F3W1H9K6K6
F6C8Z8Y6W4
Q3V2N3B2B3
J8S7F3U5N9
J7H9D6I3H8
U9L9P1M1J2
U4S8O6S3W5
S6L4O3H8A3
R6E1M6Y2Q9
P5D9T1B8X7
W7Q6U3Y3Z4
V5A2T4T1H8
J3T1J1G7O7
E2F8M3Y9P8
Y5X3R8T5A9
I1L8F7O8X6
O9X7B9K9L8
S9P3B6I2U7
K1C4V7Q2B5
Q7U2O6C7K5
G1S8Q7Y1A6
D3U5S6T4Y9
F5U9R9M3L3
V4N9R7A8D4
R6L8B3G4S3
D8T1W9G1L7
U2K4R3Y9U6
A8H6U2Z9V7
O4X4O8B8B9
P6Q2O8Y3D4
S2Z7S2D7O6
W4N3A8F6T7
U8Y7Z3I6H2
E5J9C7W8A4
A9D8O9C7F3
S8W6A2O9F9
L4W8A9R2D2
A8R1X2N5A1
S4T9S1B9Z2
K3R7S1I8A1
P8K1S7R2E5
F2L2Z6C1B5
C4P2L9G7J6
A9K4L3W4J7
Q7L6V5E1T1
X6E3J2V7N3
N9G7U8H3F7
Y5X1K3D9Y7
Y4V3L2G8J5
Y6U8W6S3I3
M5M3Y8F2S3
Q4A3S3J3Z7
L7J2R6H3E4
R7Q4M4W8B2
M9Y8M8J3B8
V6Q5L7L8H8
D7H4H2H9Z2
U5L4E9I2K5
L1L4E7V5R1
J5G5Z3N7V2
F7M7K9A8Y8
I8K9B8V1W6
S7D1L1G2M1
N8R3Z3F7W7
B1W6U5Q3A7
X8Y5H5J9I4
N7Y8Q9I2U4
R7D1Q9L3K9
U9J3N3A4C9
P2Y9N9N5Z2
W6J1E7W1T3
W3B2J3M1G7
V9O2X3G1I6
V7X5T3V6A1
X3H9V1N9D2
W2A9Q7K5O3
G7G4H5V9K2
L2R2K6I2S4
C7Q8D3Q5S5
G4Z8Q5F4Z5
N2F6I5V4M8
C9Q5U3C4W5
P1Z5R5D3J5
M8A9W4X2Y8
X7I8E8G3D7
D4U3T7P2R8
R2U5O7Y6W8
B1F4B7P3W9
E1B1N5Q1B6
R6R9O7Z3P1
O4C7G9I2Q3
A9L8U1U6W3
G5T6Q8V2A5
N1H6U3U2K8
C5D2S3L4H6
V3Y9E2P4F3
P4R1I7H8N6
Q4V4Z9U7K8
B9O1P2C6L2
A5V4I4D5X3
V4J1D8A7O5
L9L8X3F7J5
F9Y4A2A3I2
G5N6J5P5X2
E6K5W9B2X8
O7R8F4X6E5
T4J3Q5H4J5
O4N8Y2T4F8
S7S8S3Q5B1
T1K2J7B6V2
Q5J7Z6U2N2
E4N5Y4X4W7
W1D4V8G6L1
D6N3E8G1P5
C8Z5H8A5I4
V4A8U2T6S3
R3S4X4X4U5
X9R6Y6X9I5
F2I5X3H8Y2
G7A5P1Y2R8
C7X9G1Y7Q1
U1L6X1G6J9
R6T1Z3T5B3
M2D1C8Q8J3
B7Z4W5U4C7
D4X6P9C8N5
E8M9F9W5K9
D4Q7G6O4U7
V7T2K1L6C7
G8N6D5L7P1
B8U4V2R7X5
U5D8W8U1J9
R3X2I9V9C7
U2C5V4G1R3
Y6R6M6Z2W2
M4N4Z5F8O3
C8U7J1C2K7
V8A2G9L2Q6
B3X8T7B8S1
H3D2Q8S4Y8
M2T2W1J1C7
N1O5D6S9O1
H6E2P8X8H1
L4F3Q2O3S2
T1F5P3G5Z2
Z7C8E1C5N7
C4U5B5L8J4
L3P8A2Z4M8
I1Y1E7R8C5
E9N2S5L8M1
X8U3A3F5N4
X9F9N5J3H5
R9W6B2J8E6
N2P3T8C2T4
B2P9L1B9I5
O5Z9J4N4V7
B5I4T1W2L2
U9F3B4C7N3
G2Q7B1Y8G8
F6J1E7R1H1
J6P3G2A6P9
S6P1O6S9I5
M6K4E3T1E9
H5E9Y1I2D8
Y7E5P7L7C6
Z1H3H7N9M8
Y6S9I3B7Q5
U3T8N4I5T5
P5O4R3D5I8
Z2J1C4P1O3
I1F6U7G2I5
A3R7S3R8O8
T4T1T5F2D6
D4Y1Z6M5I8
W1X8C5V8M5
D8I5A6X3K4
U1I8X5O5O7
D1Q5N5M5D4
H6C1N9G6V3
P4F3M8V5C4
P7S5R8G6S7
Q7Z4B7I8F4
S6A3V7O5P7
U7D4H9K7L6
Q1U5L7C5P2
O1T4F7R9A9
C4P3S2A6Y8
O6R2B4R4W5
Y9C5I7R3W1
S7O8A3U1B4
N1C1V6W2N3
L4X5Z7W1O2
T2A3C7R1C6
G9M4Z6U2P3
H7Z3M4P2E4
Q8T5T9L2Q6
U1E4H5D4C5
U9H3W6I2D4
R7H2V9D9T3
F1V3R7M7S5
W2D9T7Q2F2
J4S6K4C4B9
M4J8T4S4G6
X7X6Z4P5N7
N3I8A1Y3V5
R6Z7C7K6X7
M7I6D1D2K9
C3N6E9W4J2
J3E3M7S4Z6
H1W5A7C4T6
J3C2C2O7R8
S8H4F2D4X4
X9M2U3D3X3
T1Z7S3G1R9
S2L6I4V4Q9
C1Y2S6I6Z2
M8O4N6W2I5
I7H6S5H8C2
R2P2O9O3Y7
B7K3T1S3W8
R3G6G9A2Q6
T8J4H9L8X8
V6P6C1C7R3
V2I5Q2Q5N1
F8Z4Y4R1H3
Q5Z4S9L9D1
N4K5Q7U4O3
L3T5M5V4W5
Q6G7Y8R4U2
H7A6O5R6E4
K1Y9X7G5O6
J6J7P1R6X3
V2K1U7C2V9
M7J1U2W2D5
I1L4T3W9R1
Q6Q4X1D9N9
X6X4K8V5I4
O5S7S4J9Q5
X6V4T3U3Q1
H2E8V4I5W2
B5O3R7A5R6
N3V9C4Q5G5
Y1E7M5Z3B6
Y3N8L1H9T3
B3X2U7N3A9
I5Y3Q9Y7D6
O4V8N2Z9E4
Y7H3L8O6P8
S5T8Z6M4E5
D8C1P2K1W2
C7K8O5O9R9
J8Z5Q7T8S4
X3M8B8J1H8
K2P6K3D6A6
T6Y6B9A9X4
S6Q8F3T1Z4
L3I5H9O4P3
K9H8R1G5O7
J3P1M9Y2P9
B7V2H8A3E5
J5E6I1Z8A1
X1U4Y7D8B2
I3Q2B3U4R8
N4W5Q9A7C7
T6H3X1F7B7
Y3J8F6I2K4
N4H2K4M7N7
K5X1F9E2J3
A4S4N8T1V3
A1W3H8Q7I4
D4F2R6B4Y8
Q2J7E7G8H8
G6N7R6H8F6