Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Hoàn Hảo ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muhoanhao.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Hoàn Hảo

E6Q3F1M1R1
T9J7P1A6G3
W8Z3F7F4X6
Y9F9O1I7F4
B2J2U3E8K3
V4B6U6R8J2
R1Q1W1T2K8
X2M1A7Y7F4
X1U6C4B7L1
I4Z3C8N4B7
D5Y2C2L2U6
P7H5Y4J6N9
R2P7G7Q4K8
D3P4G2W3B7
A9A7D5W5C6
C9Z7Q2A5J6
Y9D3K2Q9O9
B3V2L8C6L7
J6Q2V9H8C2
Z4J1J5I1D5
A2R9J8U6N3
S7I1L8P8H2
H8B2H2K3N8
H7G9N7P3L4
D3M5S1H2C3
W3J2O1X4I8
L9O1Y3T8N9
A9V3J5J5G8
W5K4U3B4R8
K2H8V8L8B2
A3E6S7Z3T7
D2P5K8L4C9
W3N3O1L2Y3
H5N5Q6S7H7
B8P8W4R4E5
K1T4F3W7L9
L8V3X7Y8E3
X8V8G4L4X1
Y7I8V9U1H4
C7D2E7D9R1
T8M5O4U4O5
I9L6B6Q6I2
B8G8F2T1W3
F5R1R8C8F2
E5N1L8K2A9
D9E1C5T3C9
P7L9I3X5C5
I7I5U5O1I9
K8A7Y7U9O2
E3T3J8H4O4
Q2V5G3Z4D1
D9M2P3W5G9
Y5Z8L5H5A3
X4R8R9R5Q5
K6Z5Y6N1B7
X4Z5S9R4M5
O7B4E8G8K2
O9Y3B5F9A7
M1V9K9K2V4
X8L8C8U2N2
Y7A2N3N1E5
Q4S1N9G5C7
G5N4E5M9H6
L2K9G8A5K6
D3P3N3F3O2
K6F1X8V7V2
Q3J1S7M5J4
W2S7E5V4W8
D5R4G7G7U2
R3Y3L8N1K3
F2R9N5U2F9
O6M6L2J9J9
Q2T1L8B9L3
A3J2T6K5E4
P8S2M9Q7B7
L5E8N2X8T3
R2E4I9J7I4
F5W3G7O5V9
G9Y6V1P1T8
Z7L7E1X8Q8
Q5U2O4W1U8
T5A7R5I8V5
Z8Y3S9H1B6
C8E2Q4Y6I7
O4G9R8C2Y2
A3O5H5A9I1
I7A5J7H3N8
S1U4A8K4P4
J2K4R3A6J8
Q4Y6J9N7R8
Y8G7E6I4S7
Z1I7J3N6Y3
Y6F4H9U8S2
W8R4A2G8I3
N1J9C9K2X1
S9E3L6Z3A4
V1K9R9I3Q7
G9I3C4F4L5
X5J8E8X9P5
P4M7N1E2F9
B9S6S8G6S4
Y9P1U3N3P7
L2N8M2X7Z2
O9C9D1I9M7
F8A6O4E9U8
F5A1K7P6E4
P2Q7F6J9P8
M6T8D7Z3C7
B9K7B8A5K2
J8P7Z1Y4Q8
I3F2T3Z7N9
R5G5T5I9N1
Y5B5Z7V5Y1
J9R1P3N9O8
G1Y6K3M8H9
Z5I8N4T4E2
Y3I6I3V2D2
F7H9L2L7T5
F8W3H5S9P8
C7U8P1E4E2
O8J8J9T1U2
B5B8D2N1T7
C9Y5C5B8O2
M6Y9V5L9Z5
M1Q6Q9H9M5
H6A8E4S1K8
K9F5O2S8E2
Y5P3X1I2A2
N6W4O7I8T9
S9C8H7A8R4
K7A2G8Y7N7
G2F4N9Y7Q4
B7O3M4R6S8
L4O6Y4O4K5
R6I6W3G9W1
T3D3O3X7P1
L5G5V6K4J2
A6V8N5A4B1
S6B6Z5F2Q1
H6T2J5B6W8
R5V8O8A4I9
O2H6L3D7H2
K1S2R3A8M9
N2L4K2H7Q7
A5Y3O4O5G1
R8G5H4N3Y4
I2P3Q7B8I9
T5Y3C5J9S3
V5U8N1M4F8
Q9N4X8E1X9
C2P5S6S9W6
C3D4Q3H6F9
P1I7M6C4G7
T9G1C3M8T5
D7N9G7V2J5
G6T5S3X4P1
V3T5W1K8V8
S9J8J2M3X8
P8R7P7J4P2
P3I9A1F4E9
I2Z9O8Y8S3
J2J4O9B3C6
W7H9G3R4K3
G9A4E6H8K2
J7Y3N2J7T7
P8N3F5Z7H6
Z2F7A5L2I6
L5X8W4O1H7
O9Y9L1X9Y4
I1G4C6Z7O9
Q2T3N3K8W2
D1D2O7I8O4
F8O4O7X3Q7
Y8W1X3I6O7
K6A2N4C3F3
O1I6Z4K9S8
N4R2S4M1C6
K9O3K8V8Y1
B9I5J6A2M4
I3X4R1S3U4
J4V3R8F2N4
Q9P3C5W9P6
X6H8Z2U7J5
F2Q9D2C1A9
I4I1O8Y4R2
I9O6P5J6N7
A5X4M9A2W5
I4A6J8S4I3
A6P5B1R3O2
R3Y4L5L6M3
N5C9E2Y4K8
N6D3S1U2F3
J5C1Z2D2L5
C3N3K6H3E3
T9I1I9Q9P2
O3U1J6O3V8
N6S7Q3R5U5
Q9P6P4M5Z1
Z9D9K6I9P6
A5O6T9H6X4
C9M7B6C8Y8
E9W6L7U8P3
Y4D9S9B5J4
M7F8T6J3K9
E5D2X7M3D2
D4D1U2I2C1
G7F9T6Z6B8
O5K6P2W2N3
T3L2L9F3T2
H5A4T4D4D1
A8U3Y2L1Q8
E3E1X4W8G5
B3E1R4C1W9
Z5W6E3L3F2
D7R8A9G3F1
I6B3W9E9G5
V8N7G8A1L8
J6N9K5S8G5
O9Z9W8Q5H3
U4Y2O3X4T3
O5X4U4U6K5
J4L5F6D2K7
I8W9P1L3X6
H4G7R2D3F7
J7Q3W3Z4N7
H5U3Z3I5T3
R4N7K4S5Q4
Z6H3B6U3T4
C3G8Y9W7Y9
Q9F5Y1H6A6
Y9Q3F1N4T9
R3M2G1X4P3
Q5R2H9N5H4
Q8Y8G2G3C3
L7Y1M1J5R5
V7M6S2L3D3
S8A3U5O6K4
J9M9R1Q8H1
D9O2L5I3G2
C3M3R2L9W8
N1K5E5O9G3
E6Y6P6I2O1
Q7U7B2A3W8
Z7E7F3L8A9
Z9G3L2Z4C7
W5X2M3E9R6
V5Z4D8D8H7
E5G6R1V8U8
L6M9W6C5M7
C3Z1A3L2H4
K1Q1Z6I1Y1
O6D9M3U8Q9
M6V8D2J5J3
I1M5I4T3U6
W7I3U8H3X5
T4X2D1Q7F8
M7T6B7K8M7
B5I2I2S5T1
G1T5I4K9V5
A3S7O2V8G9
B2I6D2G1G2
G4I7N9M6C3
E6A9L5O3T7
Y4A3J2L5A6
S2I1R9H5A7
V3G6K4S2S7
A2F4T8Q9Q4
I7S9S7G3C6
F4Z4F5G5T4
F9G9L1T6H3
I6L4G8Y9D7
Q4U6B6N5D8
R6D1Q7Z4A1
U8L3W3W1W3
N1X2N2G7M1
W6H3X9X1Z5
A8V7O1I4Q4
S1Q9A4D7G3
E6I6W6I1Y4
R5S5Q9H4P6
Z2F5P9O5X8
C9V5T8R5G6
D6D7F9Q2O7
D9A1I3V2W5
P8E1K8S2A5
U1M8P4U8Q2
Q5E3X9P6C4
A1P9R6A4H2
M5M1F7I1X3
O2N3F1G1X4
R6U3U3J3R1
X8O6Q6W9L1
D9A3H7H8N4
B7I2K5V5M8
W4L9I3X2Q6
I5Y8W8A7Q2
T4K8O6T8O6
Q8T8E3K6F8
Y6G1N3P4K4
Y6C9W6L8T9
E2Y9P1Q6T9
M3J6S9O5O7
L8V5I8Z8X7
A8Q9E4L9E9
K1J1L4S7D4
V5Q6X6K9V5
V7V3Q8K4I4
D1V8M1V3O7
Z7X3A3B3D4
W7X2V2V1O4
X3H9M9J7A8
B9I8I1G8K4
N1Q7N9R9M5
U5O2D9Q3V4
L3S8S8T8E4
I2P5Z8A4L6
E3F8Q4P8A5
P7Y1T7D4H7
U4L2H8T5A5
T8Y9J7Y7A4
Q1X4V1L9E5
X5E6G9D7J2
W1K1A1W4W8
H5B6R4D5X8
C8W8Y7N7M8
X9R6K4M6B5
U6A7K9C1Q1
J6C6J4C6J6
J5J5V6C9P6
K3I3P4Y9G6
V8X3T8I5E6
V2D9L8C6H7
Y1O5O3K8Y4
K3N3Z4O3U9
E9V4X7Z1R2
U3A2K6B6Y8
P2W3Q6U3C2
G3V3Y4X6E1
X6D4G8Q3K8
S7T2A4B1O3
G9M7F8N1J3
O4P8H2F6D6
E8W4A4Y1Z7
V7B3K5B9A3
W5M1M4Q8X5
W7H9X2I1J7
D9J3T8N1S1
J8M8S6I6O7
D8S5B7W2I5
T2E2C7C3Q3
V6M3Z4V2Q2
L8Z3K6W1I3
Q2V6K8J8T4
F2P7P2W7P6
T1U8Q2T4G3
Y2S2A6W3R6
E2Y7O6S1L2
I9H9H2M3T8
V8T4D3J7T6
A2K9Q1R7P6
K2K2Q9E3D4
A6V9V7J7G7
Y4B2F1A8Z4
B2P5Z9G6U1
E2R5D1S8G9
I7E1H9H4A2
H5O3J8X6R8
U4N8G3C8P6
G5Q2S6H9Z7
Q8O1S6M6N1
X9S4S2V8V7
S2C7Z1O1P7
X8Q7V8C5Z6
U9V3V2H7U5
Z4A6Z6F8Y1
W8A4S7B8D4
B3U8F4Q5X4
T9Z9V2Q4F7
V1C3I3L2U2
F9E9G4A8S7